Skip to content

Nieuw in 2008: Banksparen

Sinds 1 januari is de Wet banksparen van kracht. Dat betekent dat u nu ook via een bancair ‘spaarproduct’ kunt voorzien in uw pensioen of hypotheek.

Tot dit jaar hadden alleen verzekeraars de mogelijkheid een financieel product aan te bieden om, met fiscale voordelen, kapitaal op te bouwen voor een aanvullend pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek. Nu kunnen ook banken dit op basis van een spaar-of een beleggingsrekening. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Het spaartegoed staat onder meer voor bepaalde tijd geblokkeerd en er is een maximum gesteld aan het bedrag dat u jaarlijks stort waarvoor het fiscaal voordeel geldt. Er zijn verder verschillen tussen banksparen voor een aanvullend pensioen en voor de hypotheek.

Een belangrijk verschil tussen een verzekerings- en bankproduct is onder meer dat u bij een lijfrenteverzekering kunt afspreken dat u levenslang uitkeringen ontvangt, ongeacht hoe oud u wordt. Een bankspaarproduct keert uit totdat het opgebouwde kapitaal op is. Een ander verschil is dat u bij een verzekering een begunstigde kunt aangeven die het opgebouwde kapitaal ontvangt bij uw overlijden. Bij banksparen valt het kapitaal bij uw overlijden onder het erfrecht.

Of banksparen voor u interessant is en of het u voordelen biedt boven traditionele spaarproducten, bekijken wij graag voor u. Ook als u meer algemene informatie over banksparen wilt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

× Hoe kan ik je helpen?